pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - dotyczące wyboru podwykonawcy

2017-04-14

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2017 - dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego dla firmy CONBELTS S.A obejmującego wykonanie badań laboratoryjnych wyrobów gumowych trudnopalnych.

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs „Innochem”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 - pełna treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 - formularze

 

Lista oferentów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego nr1/2017

Lista oferentów