pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Conbelts S.A. jest dostawcą kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie systemów transportu przemysłowego. Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb Klientów oraz oczekiwań udziałowców z uwzględnieniem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywanych zleceń.

Naszym celem jest ciągły rozwój przedsiębiorstwa, oparty na partnerskiej współpracy z Dostawcami i Klientami, przy zachowaniu obowiązujących nas norm, przepisów prawnych oraz wewnętrznie ustalonych wymagań.

Cel ten skutecznie realizujemy dzięki wdrożonemu Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania opartemu o normy EN ISO 9001:2008 oraz PN-N-18001:2004. Pomaga nam on osiągać zadowolenie Klientów poprzez dostarczanie im pewnych i dobrej jakości wyrobów, a także zwiększa bezpieczeństwo i higienę pracy w obszarze serwisu poprzez ciągłe monitorowanie zagrożeń bhp i stosowanie skutecznych środków kontroli.

Czynnikami decydującymi o naszym sukcesie rynkowym są m.in.:

  • Kompetentna kadra, świadoma swej roli w Spółce i wpływu na jakość wyrobu oraz stan bhp, której dodatkowo podnoszone kwalifikacje pozwalają na coraz lepsze realizowanie zleconych przez Klientów zadań,
  • Partnerska współpraca z dostawcami i podwykonawcami zapewniająca długofalowy i stabilny rozwój naszych wyrobów,
  • Zarządzanie Spółką przez pryzmat procesów, jakie w niej zachodzą, dzięki czemu podejmowane decyzje oparte są na mocnych danych pochodzących z analizy potrzeb Klientów i ich udokumentowanej satysfakcji,
  • Objęcie nadzorem procesów zlecanych na zewnątrz poprzez audity oraz umowy zawierające wszelkie uwarunkowania prawne i jakościowe,
  • Dynamiczne reagowanie na zagrożenia wynikające ze stale zmieniającego się otoczenia gospodarczego,
  • Dbałość o ochronę środowiska naturalnego realizowana poprzez ograniczenie ilości produkowanych odpadów produkcyjnych i wtórne ich wykorzystanie (program media, audit energetyczny, fotowoltanika, kotłownia gazowa)
  • Dążenie do stałej poprawy bhp, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, szczególnie podczas realizacji usług serwisowych, osiągane poprzez sprawną organizację prac oraz nadzór nad bhp,
  • Obniżenie kosztów wyrobów dzięki optymalizacji działań Spółki przeprowadzonej za pomocą Zintegrowanego Systemu Zarządzania.