pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Polityka prywatności - RODO

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  spółka Conbelts S.A.  z siedzibą w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4


Dane do kontaktu ado@conbelts.com


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów, zamówień lub zleceń łączących Panią /Pana ze spółką Conbelts S.A.  (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO);
W przypadku przekazania danych na podstawie Pani/Pana zgody informujemy, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym)
Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości.


Pani/Panu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest warunkiem realizacji umowy. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy, zamówienia lub zlecenia