pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Firma

 conbelts_group_0.jpg

Podstawowym zakresem działalności Conbelts Group jest nadzór właścicielski i strategiczne zarządzanie organizacją.

W ramach realizacji kompleksowej strategii rozwoju i budowania wartości grupy, poszczególnym spółkom przyporządkowano określone obszary funkcjonale i wyznaczono cele z nimi związane.

Conbelts Group, jako jednostka nadrzędna, obok funkcji właścicielskich, zarządza sferą personalną w grupie, z kolei działalność pozostałych podmiotów koncentruje się na określonych strategiach produktowych.