pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Conbelts Bytom S.A. zaprasza do składania ofert...

2015-03-24

Conbelts Bytom S.A. zaprasza do składania ofert na montaż i rozruch linii do produkcji taśm przenośnikowych w ramach projektu

„Wdrożenie autorskiej technologii produkcji i autorskich produktów w postaci taśm przenośnikowych o niespotykanych parametrach”

Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,

Realizowanego w ramach działania: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie ze szczegółami z Zapytania Ofertowego:

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYJAŚNIENIE NR I – OŚWIADCZENIE OFERTENTA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KOMUNIKAT O PODPISANIU UMOWY

 

 

1.png