pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Kariera na start - de

Conbelts Bytom S.A. daje możliwość młodym osobom zaistnieć na rynku pracy i zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe.  

W 2014 roku studenci i absolwenci mogli wygrać staż w Conbelts Bytom w dziale technologicznym biorąc udział w projekcie „Kariera na start”. Dwie osoby - Karolina Miera i Joanna Olszówka, które rozwiązały przygotowane przez naszych technologów zadania najlepiej zostały przyjęte na 3-miesięczne staże. Następnie zostały zatrudnione w firmie w dziale technologicznym i w laboratorium już w ramach umowy o pracę.


Kariera na Start jest programem stażowym dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy nie chcą zaliczyć falstartu w życiu zawodowym. Inicjatywa jest owocem współpracy Dziennika Zachodniego oraz SMG/KRC Poland HR, dla których główną misją jest wsparcie młodych i ambitnych ludzi, którzy chcą wziąć karierę w swoje ręce.

Projekt ma na celu w pierwszej kolejności wyłonienie najlepszych oraz najbardziej zmotywowanych studentów oraz absolwentów, którzy będą mieli szanse odbyć staże w renomowanych, śląskich firmach. Program projektu składa się z pięciu uzupełniających się części.

Projekt „Kariera na Start” to jedyny tego rodzaju projekt na terenie województwa śląskiego. Łączy on w sobie dwie idee – promocję Instytucji jako Organizacji Odpowiedzialnej Społecznie oraz promocję najzdolniejszych studentów, jako młodych, kreatywnych i dobrych pracowników.