pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Conbelts Bytom S.A. zaprasza do składania ofert

2015-01-30

Conbelts Bytom S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie fundamentu przemysłowego pod linię do produkcji taśm przenośnikowych w ramach projektu „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji i autorskich produktów w postaci taśm przenośnikowych o niespotykanych własnościach”

 

Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,

 

Realizowanego w ramach działania: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie ze szczegółami z Zapytania Ofertowego.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wyjaśnienia zamawiającego – Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności

 

Wyjaśnienie Zamawiającego - Dotyczące Ważności, Formy i Zasad postępowania odnoszących się do wniesionego wadium na poczet prowadzonego postępowania ofertowego

 

Wyjaśnienie Zamawiającego – odpowiedzi na otrzymane pytania

 

Wyjaśnienie Zamawiającego z dnia 13.02.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 19.02.2015